MINIAPOLIS PLAYGROUND

Office:
(021) 2555 4600 ext. 2410

Event:
0815 1721 8566

MiniapolisKidsClub (MKC), School Fieldtrip:
08111 573 743

Miniapolis Plaza Indonesia
(021) 2992 4188

Miniapolis Lippo Mall Puri:
(021) 806 337 64

Miniapolis 23 Paskal, Bandung:
(022) 2056 7007

Miniapolis Pakuwon Mall, Surabaya:
(031) 9914 7008

Email: feedback@myminiapolis.com